Touzani School - Logo

Programma  

11.00 uur -12.00 uur boys 7-10 jaar
12.00 uur -13.00 uur boys 11-13 jaar
13.00 uur -14.00 uur boys 14-18 jaar
14.00 uur -15.00 uur meisjes / dames

Touzani school iedere zondag van 11.00-15.00 uur Touzani School is op vakantie van begin december tot eind februari. We zijn er alleen voor kids van 7-18 die wonen in Rotterdam Zuid.

Inschrijvingen zijn niet meer mogelijk voor seizoen 2017-2018. In 2019 kunnen wij weer nieuwe kinderen op de wachtlijst zetten..

Algemeen Nut Beogende Instelling

De TOUZANI FOUNDATION is per 6 augustus 2018 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Statutaire naam:
Touzani Stichting
RSIN: 852623471

Postadres:
Postbus 24293
3007 DG Rotterdam

Bezoekadres:
Heer Arnoldstraat 33
3073 KB Rotterdam
Telefoon:010-3403535
Emailadres: info@touzanifoundation.nl

Doelstelling
Jongeren kansrijker maken door ze een groter netwerk aan te bieden; Jongeren een plek geven waar zij “erkenning” krijgen voor datgene wat zij doen; Lokale rolmodellen intern opleiden om uitbreiding en continuïteit te waarborgen. Ook bieden we hulp aan bij de zoektocht naar de juiste opleidingen in het voortgezet onderwijs.

Jongeren vanaf 14 jaar worden ook gevraagd om mee te werken aan commerciële projecten (van TouzaniFC) om hun CV op te bouwen. Denk aan klussen voor ING Only Football, KNVB Het Tofste Pleintje & films voor het Havenbedrijf Rotterdam. Vanaf 2017 zijn alle trainers van Touzani School ex-leerlingen en werken met een jaarcontract.

Wat wij doen
We maken de kinderen fitter, leren ze om hun talenten te ontwikkelen, doelen na te streven en kansen te grijpen, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en laten zich onderdeel voelen van een groter geheel. Soufiane Touzani, zijn netwerk en de inzet van media vormen de basiselementen van onze aanpak. Kinderen hebben plezier in het oefenen en spelen van wedstrijdjes en werken gaandeweg aan conditie, discipline en sociale omgang.

Media: kinderen leren zich te presenteren voor de camera. Zo verbeteren we hun zelfvertrouwen en inlevingsvermogen. Ook leren zij beter samen te werken.

Community/netwerk:
deelname aan de Touzani School zorgt ervoor dat kinderen en jongeren onderdeel zijn van iets stoers en groots. Ze komen in aanraking met lokale en landelijke rolmodellen, bedrijven, maatschappelijke organisaties waar zij van huis uit geen toegang toe hebben. Dit geeft een goed gevoel en biedt bovendien mogelijkheden voor stages, (bij)banen, aansluiting bij sportverenigingen e.d.

Bestuurders
  • Voorzitter: Frank Coomans(Eigenaar bij Bemiddelen en Verbinden)
  • Algemeen bestuurslid: Erik Koehoorn(15 jaar BNN, waarvan 6 jaar lang productieleiding 101 TV)
  • Algemeen bestuurslid: Souad El Hamdaoui(Directeur Euromast, bestuurslid bij Economic Development Board Rotterdam, Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam & lid RVT Bibliotheken Rotterdam)
  • Penningmeester: Hasan Genc
  • Algemeen bestuurslid: Nick van Bremen
Beloningsbeleid
Zoals bepaald in de statuten van de stichting Touzani Foundation ontvangen de bestuursleden geen beloning of salaris voor hun werkzaamheden welke zij verrichten voor de stichting. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn geheel belangeloos en vrijwillig.

De stichting Touzani Foundation heeft een tweetal projectleiders welke in dienst zijn van de stichting. Daarnaast heeft de Touzani Foundation nog zes trainers afkomstig van de Touzani School in dienst. In het jaarverslag kunt u de salarisschalen terug vinden.

Jaarverslagen
Zodra actuele jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar zijn, worden deze op onze website gepubliceerd.